homich2К 105-летию со дня рождения

КОНСТАНТИН (Хомич Константин Андреевич; 11.11.1911, фольварк (хутор) Рог, близ дер. Бобрик Пинского у. Минской губ.— 19.09.2000, Брест), архиеп. Брестский и Кобринский. Род. в крестьянской семье. С 1920 г. Зап. Белоруссия входила в состав Польши, а правосл. приходы оказались в юрисдикции Православной Церкви в Польше. В 1929 г., завершив учебу в Пинском реальном уч-ще, К.Хомич поступил в правосл. Виленскую ДС, которую окончил в 1935 г.

После женитьбы на Александре Кондратьевне Хотянович К. А. Хомич был рукоположен 8 февр. 1936 г. во диакона, а 28 февр. архиеп. Полесский и Пинский Александр (Иноземцев) рукоположил его во иерея. 9 марта того же года свят. К. Хомич был назначен настоятелем ц. Рождества Пресв. Богородицы в с. Охове Пинского повята Полесского воеводства. После присоединения в 1939 г. Зап. Белоруссии к СССР Полесская и Пинская епархия вернулась в юрисдикцию РПЦ.

1 окт. 1941 г. был назначен настоятелем Свято-Никольской ц. в с. Купятичи (ныне Пинского р-на Брестской обл., Белоруссия), где служил в период нем. оккупации. Священник старался избегать контактов с оккупационными властями. Его супруга, по специальности фельдшер, работала в открытом в Купятичах медпункте и снабжала партизан медикаментами, помогала выхаживать раненых. В нач. июля 1944 г. по приказу нем. властей иерей К. Хомич с женой и сыном были отправлены в Германию, однако они смогли задержаться в Варшаве.

После подавления Варшавского восстания нем. войсками семья священника была интернирована и находилась в концлагере до освобождения советскими войсками в нач. апр. 1945 г. По прибытии в СССР был задержан для проверки его деятельности в период нем. оккупации. Только в кон. 1945 г. получил возможность вернуться в Купятичи. Решающую роль в его освобождении сыграли положительные характеристики и свидетельства командиров партизанских отрядов.

vodopad1І

На гэты вадаспад, што так гучна сакатаў на ўсю ваколіцу, было шмат нараканняў. Наракалі на яго алешыны, якія звешвалі над ім зялёны вяночак злучаных угары верхавін; наракаў лес. Нават сярод птушак трапляліся такія, што не мелі вока на гэты шумлівы, заўжды парывісты і не ў меру гаманкі вадаспад.

– Ці дасі веры, любачка, – казала чарнагрудая пліска кропельцы расы, што выступіла на чарнабыльніку, – такі жаль, такі жаль! І навошта дае Бог сілу крыўдзіцелям? Ці ж для таго толькі, каб прыгнятаць слабых?

– А што такое, мілая плісачка? – спытала роска.

– Ох! несла я пушынку, – такое прыўдалае перачка. Ну, думаю, добрая будзе пасцелька для маіх дзетак. Аж лячу над вадаспадам, выпусціла пушынку, трапіла яна якраз у вір і прапала... От і вазьмі ж ты – такая самая, здаецца, вада, такая ж самая, як і ўсюды; дый ты сама, любка роска, такая ж самая вадзіца, як і ў тым вадаспадзе, а вось жа ты спакойная і з табою люба пагаманіць.

neyasytРазвитие биологической систематики в последние века привело к тому, что названия, ранее распространявшиеся на целые группы организмов, теперь стали более конкретными. А поэтому, встречая в библейских текстах названия растений и животных, не всегда следует понимать их буквально, подобно приводимым в трактатах по естествознанию. Здесь более важен контекст.

Согласно ветхозаветному закону, животные делились на чистых и нечистых. «Из птиц же гнушайтесь сих [не должно их есть, скверны они]: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, СОВЫ, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря» (Лев. 11, 13-19).

Если в наше время к птицам относят только пернатых, то прежде отнесение к ним основывалось на обитании в воздушной среде. Поэтому сюда же отнесён и нетопырь (летучая мышь, млекопитающее отряда Рукокрылые).

chudy1Значная частка расійска-эстонскай граніцы праходзіць па Чудскім возеры. У Наўгародскай вобласці Расіі ёсць горад Чудава. Адзначаныя тапонімы ўтвораны ад назвы фіна-ўгорскіх плямёнаў чудзі, з якімі русічы суседнічалі з Х ст. Чудзь – экзаэтнонім, г. зн. не саманазва, а імя, дадзенае іншымі. Русічы так называлі сваіх суседзяў, бо іхняя мова ўспрымалася як “чуднaя” і “чужая”.

Большасць чудзі, змяшаўшыся з мясцовымі балтыйскімі, скандынаўскімі і іншымі плямёнамі, увайшлі ў склад эстонскага этнасу, многія асіміляваліся славянамі. Раней эстонцы называлі сябе maarahvas, г. зн. “людзі сваёй зямлі”. А сярэднявечных крыніцах на латыні насельніцтва дадзенай тэрыторыі называлася Aesti. Ад гэтага слова з сярэдзіны ХІХ ст. утварылася іхняя новая саманазва eestlased, эстонцы.

У ХІІІ ст. паўднёвая частка сучаснай Эстоніі была заваявана Лівонскім Ордэнам, паўночная – Даніяй. У выніку мясцовае насельніцтва прыняла каталіцтва. У XVII ст. новыя заваёўнікі шведы прынеслі сюды лютэранства. З XVIIІ ст. Эстонія ў складзе Расійскай Імперыі і пэўная колькасць жыхароў, асабліва ў гарадах, прымае праваслаўе. У насельніцтве сённяшняй Эстоніі праваслаўныя хрысціяне складаюць 12,8 %, праўда карэнных эстонцаў сярод іх нямнога.

krep 2«Просвещённые» европейцы и прочие никогда не поймут нормальных русских людей, отдававших жизнь за Родину во время войны! 75 лет назад, в 4 часа утра, произошло событие, перевернувшее жизнь каждого гражданина нашей страны. Вроде бы времени с того момента прошло немало, но и тайн, и недоговорённостей до сих пор осталась масса...

«Потери очень тяжёлые. За всё время боёв – с 22 по 29 июня – мы потеряли 1121 человека убитыми и ранеными. Крепость и город Брест захвачены, бастион находится под полным нашим контролем, несмотря на жестокую смелость русских. По солдатам до сих пор стреляют из подвалов – фанатики-одиночки, но мы скоро с ними справимся». Это выдержка из доклада в Генштаб генерал-лейтенанта Фрица Шлипера, командира 45-й пехотной дивизии вермахта – той самой, что штурмовала Брестскую крепость. 30 июня 1941 г. немцы предприняли масштабный штурм, овладев последними укреплениями, включая Холмские ворота. Оставшиеся в живых советские бойцы, утратив своих командиров, ушли в подвалы и наотрез отказались сдаться.

Уважаемые читатели! Объявляется подписка на православную газету «Духовный вестник» на первое полугодие 2018 года – подписной индекс 63113, цена на 1 месяц – 1,03 руб., на 3 месяца – 3,03 руб., на полгода – 6,06 руб.

Подписка оформляется во всех почтовых отделениях РБ. Спрашивайте газету "Духовный вестник" в киосках "Белсоюзпечати".